Kompānijas PICHE piedāvājuma klāstā ir vairāki izstrādāti tipveida angāru projekti, kuri atšķiras gan pēc ēkas izmēra, gan pielietojuma mērķa. Visiem projektiem ir optimāls konstruktīvais risinājums, tādējādi nodrošinot maksimāli efektīvu ēkas platības izmantošanu. Mūsu tipveida projekti ir veidoti ņemot vērā pieprasītākos ēku izmērus un saimnieciskās nozares specifiku, piemēram, iekārtu un cita tehniskā aprīkojuma izvietojumu, kā arī transporta kustību ēkas iekšpusē.

Kāpēc izvēlēties tipveida angāra būvniecību?

  • Tipveida angāriem iespējama ievērojami ātrāka realizācija, jo projekti jau ir izstrādāti. Tai pat laikā Jums ir iespēja veikt izmaiņas projektā, pieskaņojot to savām prasībām.
  • Bezmaksas projektēšana, veicot tipveida angāra pasūtījumu.
  • Ievērojami mazāka būvniecības kļūdu un risku iespējamība, ņemot vērā to, ka lielākā daļa tipveida projektu jau ir realizēti iepriekš un novērstas iespējamās nepilnības.

Zemāk piedāvājam iepazīties ar aktuālajiem PICHE tipveida angāru projektiem. Plašāku informāciju par katru no tiem Jūs varat iegūt, sazinoties ar mūsu pārdošanas nodaļu pa tālruni +371 2613­1263.

1. Lauksaimniecības produktu noliktava, tehnikas novietne (800 m2)

Ēkas platums: 20m | Ēkas garums: 40m | Iekšējais augstums: malā – 5.5m, vidusdaļā – 8.5m

Daudzfunkcionāla ēka augošām zemnieku saimniecībām. Angārs nodrošina gan lauksaimniecības produktu uzglabāšanu, gan tehnikas novietošanas iespējas. Iekšpusē pa perimetru izvietotas dzelzsbetona atbalstsienas līdz 2m augstumam graudu vai citas lauksaimniecības produkcijas uzglabāšanai (ļauj uzglabāt līdz pat 2500 m3 graudu). Grīdas konstrukcija nodrošina nestspēju līdz 3t/m2 izkliedētas slodzes gadījumā un 3t ass slodzes gadījumā, kas pilnībā atbilst iespējamajām slodzēm.
Angāra projekta realizācijai iespējams piesaistīt LAD finansējumu. Līdzfinansējums tiek paredzēts, gan ēkas būvniecībai, gan labiekārtošanai, gan elektroenerģijas pieslēgumam šī projekta ietvaros.

Līdzīgs, jau realizēts šāda tipa projekts:
Lauksaimniecības angārs – noliktava

2. Tehnikas novietne (800 m2)

Ēkas platums: 20m | Ēkas garums: 40m | Iekšējais augstums: 4.9m​

Ēkas pamatfunkcija – lauksaimniecības tehnikas novietne. Šis angāra variants, salīdzinot ar iepriekšējo, neparedz dzelzsbetona atbalstsienas izveidi pa ēkas perimetru, kā arī konstruktīvais risinājums paredz vienu, noteiktu brīvo augstumu visā ēkas platībā. Pastāv iespēja ēkā uzglabāt lauksaimniecības produktus, vienīgi graudu gadījumā jāņem vērā, ka iespējams uzglabāt krietni mazākus apjomus nekā pirmajā projektā.

Līdzīgs, jau realizēts šāda tipa projekts:
Lauksaimniecības šķūnis – tehnikas novietne

3. Ražošanas un noliktavas ēka (1000 m2)

Ēkas platums: 20m | Ēkas garums: 50m | Iekšējais augstums: 4.5m​

Ēkas pamatfunkcija ir ražošanas procesu nodrošināšana. To var izmantot arī kā noliktavu, ja materiālu nav paredzēts uzglabāt augstās plauktu sistēmās. Ēka var nodrošināt arī kompleksu funkcionalitāti – ražošana vienā no ēkas daļām un saražotā materiāla uzglabāšana citā daļā. Iespējami divi projekta realizācijas risinājumi – ar administrācijas korpusu ēkas galā un bez tā. Ēkas iekšējā augstuma parametri nodrošina gan ražošanas iekārtu izvietošanu, gan iespēju kravas automašīnai iekļūt ēkā. Angāram nav nepieciešamas vidus kolonnas – veidojas brīva iekšējā telpa bez šķēršļiem.

Līdzīgs, jau realizēts šāda tipa projekts:
Koka palešu ražošanas ēka un noliktava

4. Ražošanas un noliktavas ēka ar administratīvo korpusu (1580 m2)

Ēkas platums: 20m | Ēkas garums: 70m | Iekšējais augstums: 5.8m​

Šis tipveida angārs ir ļoti līdzīgs iepriekš minētajam un to iespējams izmantot gan kā ražotni, gan arī noliktavas vajadzībām. Papildus tam ēkā ir izvietots administratīvais korpuss 2 stāvos ar kopējo platību 185 m2. Vienu daļu iespējams izmantot kā administrāciju, otru daļu kā darbinieku ģērbtuves u.c. saimnieciskajām telpām.

Līdzīgs, jau realizēts šāda tipa projekts:
Koka palešu ražošanas ēka un noliktava

5. Ražošanas un noliktavas ēka (2100 m2)

Ēkas platums: 30m | Ēkas garums: 70m | Iekšējais augstums: 5m​

Ražošanas ēkas variants ar palielinātu platību, kas ļauj tajā izvietot vairāk iekārtas un aprīkojumu, nodrošinot ražošanas procesus ar lielāku jaudu. Industriālās ēkas vidusdaļā retināti izvietotas papildus kolonnas optimāla konstruktīvā risinājuma un ēkas izmantojamības nodrošināšanai.

Līdzīgs, jau realizēts šāda tipa projekts:
Koka palešu ražošanas ēka un noliktava

6. Noliktava (1900 m2)

Ēkas platums: 21m | Ēkas garums: 90.5m | Iekšējais augstums: 5.6m​

Noliktavas ēkas tipveida projekts. Angāru iespējams izmantot arī ražošanas vajadzībām, tomēr attiecīgā konstruktīvā shēma paredzēta noliktavas funkciju izpildei, jo nodrošina iespēju izvietot palešu plauktu sistēmu. Sistēma sastāv no 6 plauktiem vienā rindā, izvietojot plauktus ēkas šķērsvirzienā. Vienā rindā kopumā ir 18 palešu vietas (Eiropaletes standarts). Ēkas iekšējais augstums nodrošina iespēju izvietot 4 palešu stāvus. Kopējais izvietojamais palešu apjoms ēkā ir 2088 – 2268 paletes. Papildus pluss – nav nepieciešamas vidus kolonnas, tāpēc veidojas brīva iekšējā telpa bez šķēršļiem.

7. Tenisa halle 3 kortiem (1944 m2)

Ēkas platums: 36m | Ēkas garums: 54m | Iekšējais augstums: malā – 4.5m, vidusdaļā – 9.4m​

Tenisa halles tipveida angāra projekts. Sporta ēkas platums un garums veidots, lai tajā optimāli izvietojas 3 korti (korts – 18 x 36m). Palielinātais angāra augstums vidusdaļā nodrošina tenisa spēlei nepieciešamo brīvo telpu.