Mūsu uzņēmuma straujā izaugsme radīja nepieciešamību pēc jaunām un modernām telpām, lai mēs varētu palielināt kapacitāti un uzlabot darba ražīgumu, tādējādi optimizējot un atvieglojot gan loģistikas, gan iekšējos procesus.