Atpakaļ

Noliktavu un biroju ēka

Šis ir 100% PICHE attīstīts projekts. Realizācijas gaitā, šaurā un sākotnēji šķietami grūti izmantojamā zemes gabalā, tika uzbūvēts angārs biroju un noliktavu vajadzībām ar piekļuvi smagā auto izkraušanai.

Projekta izstrādes sākuma stadijā tika nolemts veidot noliktavu ēku, papildus paredzot arī biroju platības noliktavas apsaimniekošanai. Zemes gabala taisnstūra veida forma atviegloja ēkas efektīvu izvietošanu, bet apbūves prasības, kā būvlaides, prasības pieslēgumiem pie ceļiem u.c., spieda plānošanu veikt pārdomātāk un detalizētāk. Sākotnējā plānošanas posmā zemes gabalā tika precīzi izvietots noliktavas angārs, balstoties uz ēkas izmantošanas mērķiem, galvenās fasādes novietojuma, kā arī ņemot vērā piebraucamo ceļu un laukumu izmantošanu (autotransporta apgriešanās u.c.). Pabeidzot šo posmu un izvērtējot projekta izmaksas, tika pieņemts lēmums palikt pie tieši šāda angāra un kopējās teritorijas plānojuma. Tika uzsākta projektēšana, kas jau noritēja maksimāli ātri, jo bija izstrādāts precīzs projektēšanas uzdevums.

Noliktavas izmantošanas uzlabošanai, kā arī būvniecības termiņu paātrināšanas nolūkos, tika pieņemts lēmums ēkas pamatu un grīdas konstrukciju veidot plātnes veidā. Šis plātnes veids jau ilgu laiku tika pētīts un pārbaudīts PICHE uzņēmuma iekšienē, pētniecības nodaļā, kā arī realizēts citos PICHE projektos, kur tika konstatētas acīmredzamas šāda risinājuma priekšrocības. Plātnes risinājums paredzēja, ka nav jāveido grīdas šuves, kas, it īpaši noliktavu ēkās, bojā autoiekrāvēju riteņus. Turklāt ar laiku šuvju kantes nodrūp, veidojot vēl jūtamāku defektu grīdās. Tāpat šis risinājums pamatu un grīdas konstrukciju padara vēl ilgmūžīgāku un arī ātrāk uzbūvējamu. Tādējādi būvniecības process nulles ciklā (zemes darbi, pamati, grīda), pielietojot iepriekš minēto risinājumu, noritēja ļoti ātri, kas ļāva arī maksimāli ātri uzsākt metāla konstrukciju montāžu. Pēc metāla konstrukciju montāžas tika veikta norobežojošo konstrukciju izbūve un tā kā grīda jau bija gatava, maksimāli ātri tika uzsākti arī iekšdarbi biroju zonas izbūvei.

Paralēli noliktavas ēkas būvniecībai notika arī ārējo inženiertīklu izbūve un teritorijas bruģēšana, labiekārtošana.

Kopumā šis projekts parādīja to, cik svarīgs ir sākotnējais plānošanas process. Šajā sākotnējā plānošanā pieņemtie lēmumi atspoguļojas gan uz ēkas izmantošanu, gan projekta kopējām izmaksām, gan, protams, uz zemes gabala efektīvu izmantošanu. Pabeidzot šo projektu, esam uzkrājuši vēl papildus nenovērtējamu pieredzi un zināšanas, kuras noteikti spēsim un esam gatavi piedāvāt arī saviem klientiem, lai projekti tiktu plānoti un realizēti vēl efektīvāk un pārdomātāk.

Aicinām apskatīt mūsu projektu galeriju, kur atradīsiet vēl daudzus citus PICHE realizētos projektus. Papildus Jūs varat iepazīties arī ar mūsu klientu atsauksmēm.