Atpakaļ

Lauksaimniecības noliktava

Angāra pasūtītājs ir zemnieku saimniecība, kura ir viena no lielākajām attiecīgajā reģionā, kas nodarbojas ar graudaugu audzēšanu. Pasūtītāja vēlmēm tika realizēta graudu un minerālmēslu uzglabāšanas lauksaimniecības noliktava.

Angāra būvniecības procesā tika izstrādāts kopējs arhitektūras un būvkonstrukciju modelis 3D vidē. Tas ļāva jau pirms būvniecības pārliecināties par konstruktīvajiem risinājumiem, to sasaisti, kā arī precīzi noteikt piegādājamo metāla konstrukciju apjomu, norobežojošo konstrukciju elementus, to izmērus, specifiku u.c. Šī sākotnējā precīzā darbu plānošana un sekojoša izpilde ļāva projektu uzbūvēt tikai 6 nedēļās. Šo 6 nedēļu laikā tika uzbūvēti pievadceļi ar teritorijas labiekārtošanu, elektroapgādes iekšējie un ārējie tīkli, kā arī pats angārs.

Saimniecības ēka tika precīzi izplānota saskaņā ar pasūtītāja darba specifiku, kam pamatā ir graudu uzglabāšana. Angāram pa perimetru tika izbūvētas dzelzsbetona atbalstsienas noteiktajai graudu slodzei 2m augstumā. Tika izbūvēta stiegrota bezšuvju grīda ar uzlabotu virsmas cietināšanas metodi, paredzot noteiktās traktortehnikas un piekrautu graudu piekabju slodzes. Tāpat tika padomāts par kondensāta iespējamo rašanos, kam par iemeslu jumta norobežojošajai konstrukcijai tika paredzēti pret kondensāta pasākumi.

Šī angāra būvniecības gaitā izveidojās patiesi labas attiecības starp PICHE un Pasūtītāju, jo darbi tika izdarīti saskaņā ar sākotnējo norunu, risinājumu, izmaksām, un termiņiem, nodrošinot pilnu atbildību un kontroli projekta virzībai no PICHE puses. Tādējādi PICHE ir ieguvis vēl vienu patiesi apmierinātu Pasūtītāju un precīzi, kvalitatīvi un ātri realizētu projektu.

Apskatiet arī citu, šim līdzīgu, projektu: saimniecības ēka graudu glabāšanai. Šāda veida ēka ir pieejama kā tipveida angāra projekts, kas ievērojami samazinās tā būvniecības izmaksas.