Atpakaļ

Lauksaimniecības noliktava graudu uzglabāšanai

Projekta ietvaros tika realizēts lauksaimniecības noliktavas projekts ar angāru, kurš sastāvēja no metāla konstrukcijām, apšūtām ar tērauda profilētām loksnēm un pa perimetru izbūvētām atbalstsienām.

Uzsākot lauksaimniecības noliktavas projekta realizāciju, sākotnēji tika izstrādāts ēkas projekta modelis. Tika izstrādāti darbu rasējumi, pārbaudīti konstruktīvie risinājumi, kā arī to atbilstība plānotajām slodzēm. Angāra būvniecības vajadzībām tika izstrādātas detalizētas materiālu specifikācijas, to piegāžu plāns, kā arī tika veikta būvniecības darbu plānošana kopumā.

Noslēdzot sagatavošanās darbus, tika uzsākta ēkas celtniecība. Darbi, kā parasti, tika uzsākti ar zemes darbiem un pamatu konstrukciju izbūvi. Ņemot vērā projekta konstruktīvos risinājums un grunts apstākļus, gan to, ka metāla konstrukcijas tika paredzēts balstīt uz noliktavas atbalstsienām, par atbilstošāko tika pieņemts angāra pamatus risināt stiegrotas plātnes konceptā. Tādējādi tika izveidota stiegrota betona plātne ar paredzētiem konstruktīviem stiegrojuma izvadiem noliktavas atbalstsienas un pamatu plātnes sasaistei. Pēc angāra pamatu plātnes izbūves, tika veikta atbalstsienu izbūve 4m augstumā, risinot to no dobtiem betona blokiem savstarpēji stiegrotiem un aizpildītiem ar javu. Virs šīs sienas sekojoši tika veikta angāra metāla konstrukciju montāža un apšūšana ar tērauda profilētajām loksnēm. Noslēgumā tika veikta grīdas konstrukcijas izbūve atbilstoši graudu un tehnikas slodzēm jau noslēgtā angārā.

Neskatoties uz noteiktiem sarežģījumiem būvniecībā saistībā ar salīdzinoši smagajiem grunts apstākļiem, projekts tika pilnībā realizēts saskaņā ar sākotnējo vienošanos.

Turpinājumā varat apskatīt vēl vienu līdzīgu lauksaimniecības angāra projektu. Šo angāru mēs piedāvājam, kā gatavu tipveida projektu, kas ievērojami samazinās tā būvniecības izmaksas.