Atpakaļ

Kokmateriālu noliktava

Šī objekta pasūtītājs ir kokapstrādes uzņēmums ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, kam veicām nesiltināta kokmateriālu noliktavas angāra projektēšanu un būvniecību.

Uzreiz pēc līguma noslēgšanas PICHE uzsāka angāra projektēšanas darbus. Tika projektēts metāla konstrukciju angārs saskaņā ar pasūtītāja sākotnēji iesniegtajiem datiem, uz kuru pamata tika izstrādāts projekta realizācijas piedāvājums un noslēgts līgums. Šie dati ietvēra plānotā angāra funkciju, uzglabājamo materiālu veidu, to apjomu un uzglabāšanas metodi (kokmateriālu uzglabāšanas augstums, pārvietošanā izmantojamā tehnika u.c.) un citas pasūtītāja vēlmes. PICHE inženieri izstrādāja būvkonstrukciju sadaļu, projektējot pamatu un metāla konstrukcijas atbilstoši Alūksnes palielinātajām sniega slodzēm un inženierģeoloģijas izpētes datiem par grunts apstākļiem. Tāpat tika izstrādāta grīdas konstrukcija atbilstoši plānotajām slodzēm no sakrauta kokmateriāla un izmantojamās tehnikas (autoiekrāvējiem). Viss projekts tika izstrādāts 3D vidē, izstrādājot kopēju BIM modeli, kas ļāva pirms būvniecības darbiem pārliecināties par arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļu atbilstību un noliktavas angāra kopējo atbilstību klienta vēlmēm.

Noliktavas būvniecība tika uzsākta pirms ziemas perioda, kas noteica to, ka operatīvi ir jāveic betona darbi, kurus var ietekmēt ziemā esošās zemās gaisa temperatūras. Līdz ar to paātrināti tika uzsākti zemes darbi un angāra pamatu konstrukciju izbūve. Pēc pamatu konstrukciju izbūves, plānotajam angāram tika izbūvēta grīda, sagatavojot arī atbilstošu smilts un šķembu pamatni. Sekojoši jau tika veikta angāra metāla konstrukciju montāža un šo konstrukciju apšūšana ar tērauda profilētajām loksnēm, iebūvējot logus un vārtus.

Kokmateriālu noliktavas projektēšana tika uzsākta 2013.gada oktobrī un jau pirms 2013.gada Ziemassvētkiem ēka tika nodota pasūtītājam, kas kopā sastāda mazāk kā 3 mēnešus projekta realizācijai – gan projektēšanai, gan būvniecībai. Tādējādi pasūtītājs un PICHE ir patiesi gandarīti par paveikto darbu un izveidojušos sadarbību.

Ja interesējaties par kokapstrādes cehiem un ražotnēm, tad aicinām apskatīt šim līdzīgu projektu: Kokapstrādes angārs – zāģētava.