Atpakaļ

Kokapstrādes cehs

Pasūtītājs ir mežsaimniecības nozares uzņēmums, kam tika realizēts metāla konstrukciju karkasa angārs ražošanas vajadzībām. Ekspluatācijas laikā pasūtītājs paredzēja šķirot baļķus, kurus izmantot taras ražošanai. Tādējādi projekta realizācijas gaitā tapa angārs, kas plānojumā tika dalīts tikai divās zonās, administratīvā telpa un ražošanas telpa, kura sastādīja lielāko angāra daļu.

Saskaņā ar noslēgto līgumu, kas paredzēja darbu izpildi no angāra projektēšanas līdz nodošanai ekspluatācijā, sākumā tika uzsākti projektēšanas darbi, tika izstrādāts precīzs 3D modelis angāram, paredzot gan telpu dalījumu, gan metāla konstrukciju gabarītus, sienu un jumta konstrukcijas, un precīzi izstrādājot visus metāla konstrukciju mezglus, pārliecinoties par to atbilstību un racionalitāti.

Detalizētas projektēšanas rezultātā un BIM (Building Information Modeling) sistēmas izmantošanā, PICHE spēja ražotni realizēt ātros tempos un augstā kvalitātē. Būvniecības laikā sākotnēji darbi tika uzsākti ar nulles ciklu, pārejot tālāk uz metāla konstrukciju montāžu. Sekojoši, plānveidīgi tika pāriets uz sienu un jumta izbūvi, paredzot arī ailu aizpildījumu izbūvi (logi, durvis, vārti), noslēdzot darbus ar grīdām. Kaut arī Pasūtītājs būvniecības laikā veica noteiktas konstruktīvas izmaiņas, šīs izmaiņas tika ātri atrisinātas un ražotnes ēka tika uzbūvēta bez aizķeršanās, pierādot mūsu projektēšanas un būvniecības nodaļu pieredzi un pārliecības sajūtu šādu projektu realizācijā.

Pēc būves nodošanas ekspluatācijā, Pasūtītājs nekavējoties uzsāka tās ekspluatāciju. Angārā tika izvietota baļķu šķirošanas un taras ražošanas līnijas, kas pēc pārstrādātās apaļkoksnes apjoma šobrīd nodrošina vismaz 4 000 m3 lielu ražošanas jaudu. Šis ir nozīmīgs pienesums Pasūtītāja uzņēmējdarbības izaugsmei un mums ir patiess prieks, ka PICHE varēja piedalīties šīs izaugsmes veicināšanā ar savu darbu.

Ja Jums interesēja šis projekts, aicinām aplūkot līdzīgu kokapstrādes cehu koka palešu rašošanai, kā arī iepazīties ar citiem projektiem PICHE projektu galerijā.