Atpakaļ

Beramo materiālu noliktava – rekonstrukcija

Viens no PICHE realizētiem rekonstrukcijas projektiem, kur darbu procesā tika veikta esošā dzelzsbetona konstrukciju angāra rekonstrukcija ostas teritorijā. PICHE šajā projektā veica rekonstrukcijas projektēšanu, kā arī būvniecības darbu izpildi ģenerāluzņēmēja līguma ietvaros.

Beramo materiālu noliktavas projektēšanu PICHE veica saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu, atbilstoši slodzēm un angārā izmantojamai tehnikai, lai noteiktu metāla konstrukciju gabarītus, telpu augstumus un citus ekspluatāciju un izmaksu ietekmējošos faktorus. Angāra projektēšana tika veikta saskaņā ar esošajām dzelzsbetona konstrukcijām, kuras, pirms metāla konstrukciju projektēšanas uzsākšanas, tika precīzi uzmērītas 3D vidē. Tādējādi projektēšanas gaitā tika izveidots esošo konstrukciju 3D modelis, kurām piesaistīja jaunbūvējamās metāla konstrukcijas, ārsienas un jumta konstrukcijas. Tāpat tika veikti projektēšanas darbi esošajām dzelzsbetona konstrukcijām, pastiprinot tās atbilstoši plānotajām graudu un citu beramo materiālu slodzēm.

Angāra metāla konstrukciju montāžas darbi tika uzsākti kopā ar dzelzsbetona konstrukciju izbūves darbiem, tādējādi paātrinot darbu izpildi. Pēc konstrukciju montāžas tika veikta sienu un jumta izbūve, ailu aizpildījumu montāža. Neskatoties uz salīdzinoši lielo darbu apjomu, PICHE konstrukciju, sienu un jumta montāžu veica tikai 3 nedēļās.

Kaut arī projekts bija rekonstrukcija, kur parasti ir sarežģīta veco un jauno konstrukciju sasaiste, PICHE, precīzi izmantojot BIM (Building Information Modeling) iespējas un PICHE montāžas brigāžu pieredzi, spēja izstrādāt precīzu projektu, saražot precīzas metāla konstrukcijas, kas ļāva tās ļoti operatīvi uzmontēt.

Turpinājumā varat lasīt par vēl vienu PICHE veiktu ēkas rekonstrukciju: Remontdarbnīcas rekonstrukcija. Aicināt iepazīties arī ar mūsu klientu atsauksmēm, kas atrodamas mājaslapā.